201
A
کپی شد

مجموعه فوتومونتاژ

مجموعه فوتومونتاژ

در این مجموعه عکس‌ها، سحابی همان برخوردی را با عکس دارد که در نقاشی‌هایش نیز بروز داده است: یعنی کُلاژ کردن و افزودن ابژه‌ای به اثر. رسانۀ عکس به او این اجازه را داده تا با دخل و تصرف در عکس‌ها راوی صِرف نگاهش نباشد بلکه واقعیت را در محور همنشینی با ابژه‌هایی قرار دهد که در جهان تخیلی سحابی کنارِ هم آمدنشان خود یک واقعیت است.

سهراب احمدی

  • Mehdi Sahabi - 40 × 30 cm - Photomontage - Edition 1/1 - 2003
  • Mehdi Sahabi - 40 × 30 cm - Photomontage - Edition 1/1 - 2003
  • Mehdi Sahabi - 40 × 30 cm - Photomontage - Edition 1/1 - 2003
  • Mehdi Sahabi - 30 × 22 cm - Photomontage - Edition 1/1 - 2003
  • Mehdi Sahabi - 30 × 40 cm - Photomontage - Edition 1/1 - 2003
  • Mehdi Sahabi - 30 × 40 cm - Photomontage - Edition 1/1 - 2003