202
A
کپی شد

مجموعه عکاسی انقلاب

مجموعه عکاسی انقلاب

در این مجموعه عکس‌ها به همان ترتیب که از نامشان برمی‌آید، سحابی از دوران انقلاب اسلامی ایران عکاسی کرده است: مهم‌ترین نکته در این مجموعه آن است که بی توجه به تعریف رایج سیاسی از  انقلاب و تعریف عکس مستند، او به سوی حاشیه‌هایی رفته که از مرکزیت انقلاب دور هستند، اما گذر زمان و حوادث بسیار این نکته را ثابت نموده که این حواشی در رقم خوردن و بروز انقلاب نقش عمده ایفا نموده و در حقیقت چشمان تیزبین سحابی با گذر از ثبت وقایع به سوی تصویربرداری از نادیدنی‌هایی حرکت کرده که تنها معیار گفتمان و بافت در بروز معنایشان مؤثر است.

سهراب احمدی

  • Mehdi Sahabi - Collection of negatives - Revoulation photographs - Artist’s personal archive
  • Mehdi Sahabi - Collection of negatives - Revoulation photographs - Artist’s personal archive
  • Mehdi Sahabi - Collection of negatives - Revoulation photographs - Artist’s personal archive
  • Mehdi Sahabi - Collection of negatives - Revoulation photographs - Artist’s personal archive
  • Mehdi Sahabi - Collection of negatives - Revoulation photographs - Artist’s personal archive
  • Mehdi Sahabi - Collection of negatives - Revoulation photographs - Artist’s personal archive