206
A
کپی شد

مجموعه منظره نرم

مجموعه منظره نرم

منظره‌های نرمِ نیازی، بازنمایی مناظر طبیعی‌اند. این بازنمایی به لحاظ رنگی در آشنایی‌زدایی کامل از ارجاعات منظره‌ای و جغرافیایی بوده و رنگ‌ها موجب ایجاد بافتی نرم و شاعرانه بر صحنۀ نقاشی شده‌اند. منظره در این آثار به معنای فضای ادراکی هنرمند بوده و با منظره‌نگاری کلاسیک دارای تفاوت است. اگر منظره‌نگاری‌های کلاسیک تنها مبین بعد زیبایی‌شناختی بودند، مناظرِ نیازی نگاهی تازه به پیوند با طبیعت است. در حقیقت در بسیاری از مجموعه‌های نیازی، اگر چه طبیعت و فرهنگ در تقابل مدرج قرار دارند، اما در این مجموعه تنها طبیعت حضور دارد که همچون زیستگاهی برای انسان تصور شده است، اگر چه انسان در بسیاری از مناظر نرم حذف شده‌اند، اما شیوۀ رنگ‌بندی نیازی و از آنِ خودسازی مناظر، موجب آن شده که بتوان انسانی را در پیوند با طبیعت و در زیرساخت‌های نقاشی کشف و ادراک کرد. گفتنی است این ادراک تنها در گرو نقاشی‌های مجموعۀ مناظر نرم نیست، بلکه نگاهِ مجموعه‌وار نیازی در پیوند طبیعت و فرهنگ موجب ساخت چنین بینشی است.

سهراب احمدی

  • Manouchehr Niazi - 80×80 cm - Oil on canvas - 2022
  • Manouchehr Niazi - 80 × 120 cm - Oil on canvas - 1992 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - 60 × 90 cm - Oil on canvas - 1991 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - 100 × 150 cm - Oil on canvas - 2020
  • Manouchehr Niazi - 30 × 40 cm - Oil on canvas - 2004
  • Manouchehr Niazi - 30 × 40 cm - Oil on canvas - 2004