209
A
کپی شد

مجموعه کلاژ

مجموعه کلاژ

کلاژهای منوچهر نیازی طیفی وسیع از دنیای چند تکه و متصل آثار نیازی است. این کلاژها به لحاظ بیان یا شامل سکه‌هایند و یا ترکیبی از قفل و کلید و سایر عناصر هستند. این کلاژها بر صفحۀ بوم چسبیده شده‌اند و یا گاه حتی پشت یک قوطی کبریت نیز قرار دارند. گفتنی است استفاده از عناصری چون قفل و کلید، در دهۀ چهل و پنجاه، نزد بسیاری از هنرمندان مکتب سقاخانه دارای اهمیت بوده است.

 نزد آنان این کلاژها، به معنای ترکیب عناصر ایرانی و ملی با هنر مدرن و معاصر است. در طبقه‌بندی‌های مرسوم تاریخی هنر، منوچهر نیازی در ردیف هنرمندان سقاخانه‌ای دسته‌بندی نمی‌شود، اما او نیز شاهد بسیاری از تلاش‌ها، شکست‌ها و افت و خیزهای ایرانیِ معاصر بوده و لذا استفاده از کلاژ و ترکیب را نه چون عارضی برای بیانِ زندگی ایرانی، بلکه شیوه‌ای حقیقی از زندگی و ادراک معاصر نسبت به ایران و ایرانی در نظر می‌گیرد.

سهراب احمدی

  • Manouchehr Niazi - Diptych / each 150×150 / Overall 150×300 - Mixed media on canvas - 2004 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - Iran - 120 × 120 cm - Collage on canvas - 1999 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - 70 × 70 cm - Collage on canvas - 1976 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - 61 × 58 cm - Collage on canvas - 1997