226
A
کپی شد

مجموعه آزادی

مجموعه آزادی

در این مجموعه آزادی همچون امری لازم برای وجود انسان خود را نشان می‌دهد؛ بدین معنا که بدون آزادی، گویی هستیِ آدمی نیز نفی می‌شود. در آزادیِ اندیشه و کردار است که فرصت فهم هستی را خواهیم داشت و به قلمرویی می‌رسیم که امکان هیچ «باید»ی که نافی خرد باشد، وجود ندارد.

 آثار این فصل پیش از انقلاب اسلامی ایران خلق شده‌اند و عمدتاً در مطبوعات و همچنین کتابی به همین نام در تیرماه 1358 توسط انتشارات سحاب به چاپ رسیده‌اند.

سهراب احمدی

  • Bahman Rezaei - 13 × 12 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 15.5 × 23 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 17 × 24.5 cm - Ink on paper - 1993
  • Bahman Rezaei - 29.5 × 21 cm - Ink on paper - 1979
  • Bahman Rezaei - 8.5 × 20 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 25 × 35 cm - Ink on paper