236
A
کپی شد

مجموعه قلم و مداد

مجموعه قلم و مداد

در این مجموعه اساسی‌ترین پرسش در باب «نوشتار» و قلم است که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بیان نوشتاری است. قلم می‌نویسد تا مانع فراموشی و از یاد بردن اندیشه گردد. در قلم و مدادهای رضائی، قلم به مثابه نشانه‌ای است برای هر آنچه نوشتاری است و از سنت تاریخی نوشتار و دلالت بر می‌آید. اگر چه زبانِ بیانی یا صوتی نزدیک‌ترین رابطه را با آدمی دارد اما زبان نوشتاری نیز نزد رضائی، دیگر نه چون واسطه‌ای برای اندیشیدن بلکه خودِ اندیشه و اندیشه‌ورزی است .گویی آن کس که در نظام نوشتار، هستی ندارد محکوم به فناست

سهراب احمدی

  • Bahman Rezaei - 28.5 × 41.5 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 17.5 × 28 cm - Ink on paper - 2013
  • Bahman Rezaei - 21.5 × 28.5 cm - Ink on paper - 2013
  • Bahman Rezaei - 29.5 × 22 cm - Ink on paper - 2013
  • Bahman Rezaei - 22.5 × 28.5 cm - Ink on paper - 2013
  • Bahman Rezaei - 23.5 × 28.5 cm - Ink on paper - 2013