238
A
کپی شد

مجموعه روزمرگی زیست

مجموعه روزمرگی زیست

در این مجموعه نگاه بهمن رضائی به زندگی روزمرۀ توده مردم است. او پیش از آنکه به انفراد انسان بپردازد در پی واکاوی ریشه‌های انسان فرهنگی و زیسته در اجتماع است. او با بهره از طنز و رخدادهای اجتماعی، به همکاری تنگاتنگ با بسیاری از مطبوعات زمان خود پرداخت.

سهراب احمدی

  • Bahman Rezaei - 12.5 × 21.5 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 35 × 25 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 17.5 × 25 cm - Ink on paper - 2002
  • Bahman Rezaei  - 16 × 25.5 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 17.5 × 24.5 cm - Ink on paper
  • Bahman Rezaei - 13 × 15 cm - Collage and on paper