• بزرگداشت مهدی سحابی

    پس از ده سال

  • هفتمین حضور صمیمانه هنرمندان تجسمی به مناسبت زادروز استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی

    تولد ماه

    در سیزدهمین سال همکاری گالری مژده با استاد منوچهر نیازی که همزمان با شصتمین سال فعالیت حرفه‌ای این هنرمند بود، کتابی از گزیده آثار او با عنوان خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی با همکاری موزه…