101
A
کپی شد

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های کامبیز خدابنده با عنوان «اکنون خیلی دور است»

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های کامبیز خدابنده با عنوان «اکنون خیلی دور است»

گالری مژده از تاریخ 27 خرداد الی 7 تیر 1401 میزبان نقاشی‌های کامبیز خدابنده بود. این نمایشگاه شامل 35 اثر بود که همگی از مجموعۀ «آرمان‌شهر»های او بودند. انتخاب عنوان اکنون خیلی دور است توسط خود هنرمند به شرح زیر مطرح شده است:

« شهر خیالی من در همین خانه مادری و کارگاهم شکل می‌گرفت. کافی بود موسیقی مناسبی برای یک ایده در گوشم زمزمه کند تا شروع به کار کنم. سال‌ها به صورت ذهنی و با زدن پیش‌طرح کار کردم و آخر سر به این نتیجه رسیدم با این همه صدا و تصویر و حرکت که در ذهنم می‌گذرد و با آدم‌های رفته و ماندۀ زندگیم باید دنیائی بسازم. حالا می‌توانم بگویم به دنیای من خوش آمدید. آن روزها رویاهای من دور نبود . اما اکنون خیلی دور است....»

 

خبر مربوط به این نمایشگاه به شرح زیر پوشش داده شده است:

ایران آرت: اکنون خیلی دور است در گالری مژده/ کامبیز خدابنده و آرمان‌شهرهای بی‌تکلف در گالری مژده

ایران آرت: کامبیز خدابنده و اکنون خیلی دور است در گالری مژده