23
A
کپی شد
نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان

تنها نیستیم

تنها نیستیم

در بهار سال 1398 با وقوع حادثۀ ناگوار سیل که در استان لرستان اتفاق افتاد و به دنبال آن خسارات بسیاری که بر مردم عزیز آن منطقه وارد شد، گالری مژده در راستای ادامۀ امور خیریه‌ای که از سال 1396 و همزمان با زلزلۀ کرمانشاه تحت عنوان «تنها نیستیم» آغاز کرده بود بار دیگر بر آن شد که نمایشگاهی این‌بار به نفع مردم سیل‌زدۀ لرستان برگزار کند. این نمایشگاه سه روزه که تمامی عواید حاصل از آن به نفع مردم سیل‌زده اختصاص یافت، حاصل تلاش و همت گروهی هنرمندان و مجموعه‌دارانی بود که آثار خود را در اختیار گالری قرار دادند و همچنین خریدارانی که با استقبال فراوان در طول نمایشگاه بیش از 90% آثار را خریداری کردند. آثار به نصف بهای خود قیمت‌گذاری شدند و مجموعاً مبلغ 88.500.000 تومان از محل فروش آثار جمع‌آوری شد که با توجه به اقلام موردنیاز هموطنان، صرف خرید 100 عدد پنکه، 100 عدد سرویس لوازم آشپزخانه، 100 عدد سرویس قابلمه، 100 عدد فرش و 100 عدد زیرانداز شد. در نهایت با همکاری و کمک آقای امیر یگانه این اقلام به دست هموطنان عزیز رسید.

 

 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)
 • تنها نیستیم (نمایشگاه خیریه به نفع مردم سیل زده استان لرستان) / We Are Not Alone (Charity Exhibition)