• آرت فر WopArt

    آرت‌فر ووپ‌آرت که از سال ۲۰۱۹ هر سال در شهر لوگانو کشور سوئیس برگزار می‌شود یکی از آرت‌فرهای نوآور اروپاست که با محوریت کانسپت آثار خلق شده بر پایۀ کاغذ کیوریت می‌شود. در سال ۲۰۲۲ گالری مژده با آثار…

  • آرت‌ فر هند

    آرت‌فر هند یکی از مهم‌ترین آرت‌فرهای کشور هند بوده که از سال ۲۰۰۸ به این سو هر ساله در شهر دهلی پایتخت هند برگزار می‌شود. گفتنی است هر ساله بر تعداد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگانِ آن افزوده شده است.…