44
A
کپی شد

آرت‌ فر هند

آرت‌ فر هند

آرت‌فر هند یکی از مهم‌ترین آرت‌فرهای کشور هند بوده که از سال ۲۰۰۸ به این سو هر ساله در شهر دهلی پایتخت هند برگزار می‌شود. گفتنی است هر ساله بر تعداد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگانِ آن افزوده شده است. این آرت‌فر در تمام رسانه‌های هنری از قبیل نقاشی، عکس، مجسمه، چیدمان و غیره فعالیت داشته و هنرمندان شرکت‌کننده در آن می‌توانند یا به صورت انفرادی یا با همکاری یک گالری و یا یک کیوریتور حضور یابند. از سال ۲۰۱۲ به بعد نام این آرت‌فیر به ایندیا آرت‌فیر یا آرت‌فیر هند تثبیت شد و در آن همان سال بود که تعداد زیادی از موزه‌های دنیا از جمله موما و مرکز ژرژ پمپیدو در این رویداد حضور یافتند. سال ۱۳۹۸ نیز گالری مژده با دو هنرمند در این رویداد بزرگ شرکت کرد، تاریخ برگزاری آرت‌فر در آن سال ۱۰ تا ۱۳ بهمن بوده و بابک حقی و آرمان استپانیان به عنوان دو هنرمند و در همکاری با گالری مژده در آرت فر شرکت نمودند. آرت‌فر سال ۲۰۲۰ با همکاری سفارت ایتالیا در هند برگزار شده بود.

دو هنرمند ایرانی، آرمان استپانیان و بابک حقی، در سال ۱۳۹۸ و از طرف گالری مژده در آرت‌فر هند حضور یافتند که آثارشان با استقبال شرکت‌کنندگان در این آرت‌فر روبه‌رو شد. آرمان استپانیان با نگاهی موشکافانه به شیوه‌ی زیست زنان ایرانی معاصر و حضورشان در اجتماع و با عکس‌های صحنه‌آرایی شده توانست مخاطبان را دعوت به اندیشیدن در باب زن‌بودن در ایران بکشاند، این شیوه و نگاه موجب بروز گفتمان‌های بینافرهنگی بعدی در مقیاسِ تعریف زن ایرانی و غیر ایرانی شده و دعوتی به شناخت دقیق‌تر از زن ایرانی بود. بابک حقی نیز با تعدادی از عکس‌های دو مجموعۀ نمایش داده شده در گالری مژده با نام‌های «ضربه‌ی دوازدهم» و « میان لحظه و خاک» در آرت‌فر شرکت نمود. دل‌مشغولی اصلی حقی در این عکس‌ها اندیشه در باب تن و تعینات آن است. تن که نقطه‌ی ثقل ادراکات آدمی بوده و در نگاه حقی مهم‌ترین برساختۀ اجتماعی ماست. شیوۀ نگاه هر دو هنرمند فارغ از دغدغه‌های زیست معاصر ایرانی نبوده و همین نکته توجه بسیاری از پژوهش‌گران و منتقدان شرکت‌کننده در آرت‌فر را جلب نمود.

  • آرت فر هند / India Art Fair
  • بابک حقی در آرت فر هند / India Art Fair
  • بابک حقی در آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair
  • آرت فر هند / India Art Fair