95
A
کپی شد

آرت اکسپوی نیویورک

آرت اکسپوی نیویورک

در ادامۀ حضور و فعالیت‌های بین‌المللی گالری مژده در مجامع بین‌المللی در سال 2014، آثار چهار نفر از هنرمندان گالری به آرت‌ اکسپوی نیویورک رفته و به نمایش درآمدند. این چهار هنرمند متعلق به سه نسل مختلف بودند: منوچهر نیازی جز پیشکسوت‌های هنرِ مدرن ایران، آرمان استپانیان در زمرۀ هنرمندانی که از رسانه‌های مختلف تصویری (عکس، نقاشی) به صورت موازی بهره می‌برند و از امکانات هر رسانه در سایر رسانه‌ها استفاده می‌نمایند (و متعلق به نسل مدرن و معاصر) و سپس مهدی نبوی و شیوا عینی جز هنرمندان جوان و در روند تثبیت شدن در هنر معاصر ایران.

آرت اکسپو نیویورک / Artexpo New York 2014

منوچهر نیازی با سه اثر از مجموعۀ ماسوله و درخت و ازدحام شرکت داشت که در ادامۀ بیان روند تصویری نیازی قرار دارند: در حقیقت نگاه نیازی به شیوۀ زندگی انسان معاصر در توجه به دیگری و بروز و حضور او، موجب جلب نظر بسیاری از مخاطبان بود. گفتنی است که نیازی سال‌ها در آمریکا زندگی کرده و لذا مخاطب آمریکایی با شیوۀ پرداخت‌های او تا حدی آشناست.

آرمان استپانیان نیز با چهار عکس صحنه‌پردازی شده در این آرت‌فر حضور یافته بود که هر چهار عکس در ارتباط نزدیک با اندیشۀ استپانیان در باب حضور زن در زیست معاصر ایرانی بود.

مهدی نبوی نیز که فعالیت‌های نمایشگاهی مختلفی را از سر گذرانده و جز هنرمندان تثبیت شدۀ معاصر ایران محسوب می‌شود با حجم‌هایی از آینه حضور داشته که گونه‌ای نوآوری در ترکیب هنر آینه‌کاری ایرانی و هنر مدرن و معاصر محسوب می‌شود.

شیوا عینی هنرمند جوان شرکت کننده در این آرت‌فر با استفاده از اکریلیک و گچ روی بوم نیز مانند استپانیان به مسئلۀ حضور زن در گفتمان معاصر ایران پرداخته است.

سهراب احمدی

آرت اکسپو نیویورک / Artexpo New York 2014