168
A
کپی شد
نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی

انتزاع مسطور

انتزاع مسطور

فرناز رضائی متولد ۱۳۶۴ زنجان است. او‌ تحصیلات خود را در رشتۀ گرافیک گذرانده است و تا کنون در بیش از ۷ نمایشگاه گروهی، دو سالانه و آرت‌فر استانبول شرکت کرده است. فرناز رضائی با رویکردی انتزاعی به پیوند میان خطوط کهن و رنگ می‌پردازد و این تجربه را با بستر طبیعت درمی‌آمیزد. ۲۷ بهمن ماه 1402 نخستین نمایشگاه انفرادی او در گالری مژده افتتاح شد.

انتزاع مسطور

مجموعۀ انتزاع مسطور بر اساس پیوند خطوط کهن و ترکیبِ رنگ در بستری انتزاعی با برداشتن و نزدیک کردن مرز رنگ‌ها شکل گرفته است. خط‌های نخستین به نوعی اندیشه‌نگار بودند و با گذر زمان و رفتن به سوی آوانگاری و الفبایی شدن توانستند به ثبت بهتر زبان در بستر نوشتار از طریق خط کمک کنند. گفتنی است ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه، سابقۀ طولانی در زمینۀ خط، ابداع و تغییرِ شکل آن دارند. در مجموعۀ فرناز رضائی نیز، خطوط کهن با درهم‌آمیختگی نشانی از امتزاج معنا و انتزاع آن دارند، گویی زبان در بیان شفاهی خود دارای نحوی متفاوت از بیان نوشتاری است و بیان نوشتاری برای ابداع فرم‌های زیبایی‌شناختی مستلزم تغییر در نحو رنگ‌ها، خطوط و ترکیب‌هاست. آمیختنِ خط و نقاشی در مجموعۀ انتزاع مسطور، نشانی از پیوند ناگسستنی این دو دارد: نخستین خطوط برای بیان اندیشه از شکل‌ها و نقش آن‌ها بهره می‌جستند و در این مجموعه نیز، بیان اندیشه با بستر خط به سوی گونه‌ای انتزاع حرکت کرده که ناشی از کشف روابط پیچیدۀ انتزاعی در صحنۀ واقعی و بستر طبیعت است.

سهراب احمدی

 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /
 • نمایشگاه نقاشی‌های فرناز رضائی «انتزاع مسطور» /