56
A
کپی شد
نمایشگاه گروهی خط و نقاشیخط

منتخبین فراخوان خوشنگاران

منتخبین فراخوان خوشنگاران

پروژۀ فراخوان خوش‌نگاران به کوشش محمد بزرگی در مرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. این فراخوان به صورت مجازی و در فضای پلتفرم اینستاگرام انجام شد و شامل بخش‌های: نوآوری در خط، نقاشیخط و منتخب مخاطببن بود. از میان بیش از ۱۰۰ شرکت‌کننده از سراسر ایران ۱۷ نفر انتخاب و برندۀ جوایز این مسابقه شدند. داوران این فراخوان آقایان: محمد بزرگی، کوروش قاضی‌مراد ،وحید آرنگ و خانم مژده طباطبائی بودند. اسامی منتخبین به شرح زیر می‌باشد:

در بخش نقاشیخط: رها عبداللهی (رتبه اول)، محمد رضا کاشانی (رتبه دوم)، حمیدرضا اکبری (رتبه سوم)، طیبه الحسینی (رتبه چهارم)، پریسا انوار (رتبه پنجم) و دینا تهرانی (رتبه ششم)

در بخش نوآوری در خط: احمد خداداد (رتبه اول)، آرین اعتمادی (رتبه سوم)، سعید خویه (رتبه چهارم)، کیانوش شفیعی (رتبه پنجم)، مینو خزاعی (رتبه پنجم) و محمد رضا یاری (رتبه ششم)

منتخب مخاطبین: سلمان تقی زاده

مدعوین: مهرداد اصفهانیان، عارف امرالله‌زاده، مهراد رضوانی، محمود وطن‌خواه
و محمد بزرگی، کوروش قاضی‌مراد و وحید آرنگ

آثار منتخبین از تاریخ ۷ تا ۱۴ مردادماه سال ۱۴۰۱ در گالری مژده نمایش داده شد.


زمانه، زمانۀ بی رؤیا بودن است و در "جغرافیا" و "اکنون" ما بیشتر.

"رؤیا" که نداشته باشی "امید" نداری، "امید" که نداشته باشی نه "دیده" میشوی و نه "بشمار" می آیی.

اولین کسی که تو را نمی‌بیند و در شمار نمی‌آورد "خود" ت هستی.

آنگاه به آرامی آغاز به مردن می‌کنی. زمین و زمان را دشمن می‌بنی و همه کس را سدّی در جهت تحقق خلاقیت سرکوب شده ات.

مرگی آرام و تدریجی در بستر حسرتها و آرزوهای برباد رفته.

این فراخوان که با همدلی معدود دوستان جانی، هزینه کاملا شخصی بنده و حمایت بی دریغ گالری مژده شکل گرفت تلاشی بود برای زنده نگهداشتن این امید، باشد که از پس آن، رؤیایی در ذهن تک تک هنرمندان خوشنویس و جوانِ سرزمین مادری ام جوانه زند.

هرچند این فراخوان هزینۀ اعتباری سنگینی برایم به ارمغان آورد ( و این در کشورهای توسعه نیافته چون ایران امری طبیعی ست) اما خشنودم که در پیشگاه وجدانم در آزمون عدل و نیت ( البته در وسع اندیشه ام )، سرافکنده نشدم و پیامهای بی‌شماری نیز مبنی بر ایجاد شور قلبی برای هر چه بیشتر آویختن در دامن هنر، دریافت کردم.

اگر دلگیری و احیانا سرخوردگی برای همکاران هنرمند و گرانقدرم که توسط هیئت محترم داوران انتخاب نشدند، پیش آمده، عذر خواهم و آنرا بخشی از ذات رقابت می‌دانم و امیدوارم این فراخوان شمعی باشد که مشعل تلاش و پشتکاری راسختر را در دل و اندیشه این هنرمندان، بگیراند.

و نهایتا احترام تمام و کمال دارم به :

 • گالری مژده با تیم دوست داشتنی و مدیر سخاوتمندش سرکار خانم مژده طباطبائی
 • هیئت محترم داوران که از مشاوره و صرف وقت و علاقه هیچ مضایقه‌ای نکردند.
 • تمامی شرکت کنندگان فراخوان علی الخصوص دوستانی که از سر صفا و حمایت، علیرغم نام‌آوری‌شان، افتخار میزبانی را با حضورشان در فراخوان به من هدیه دادند.
 • دوستانی که خود نام‌آورانی در این عرصه هستند ولی خالصانه و از سر صدق به بازنشر فراخوان کمک کردند و بزرگانی که ولو با یک پیام، پیامبر دلگرمی شدند.

 

باقی عزت ایران عزیز و تتمه سلامتی و بی نیازی شما از خلق خدا

محمد بزرگی
امرداد 1401

 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition
 • نمایشگاه منتخبین فراخوان خوشنگاران / Selected Khoshnegaran call Exhibition