79
A
کپی شد
نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی

نقش خیال

نقش خیال

نمایشگاه «نقش خیال» با حضور آثار 23 استاد خوشنویسی در راستای احیای دوبارۀ ارزش‌های این هنر فراموش‌شده در فروردین 1401 در گالری مژده هم‌زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شد. اسامی هنرمندان: محمد احصایی، نصرالله افجه‌ای، جواد بختیاری، کاوه تیموری، صداقت جباری، فرشته حسینی، بهرام حنفی، محمد حیدری، الهه خاتمی، علی‌اکبر رضوانی، رضا رینه‌ای، راضیه سپهر، علی شیرازی، اسرافیل شیرچی، عین‌الدین صادق‌زاده، حسین غلامی، مهدی فلاح، امیراحمد فلسفی، یدالله کابلی، حسین کاشیان، مجتبی ملک‌زاده، کیارش یعقوبی و زنده‌یاد رضا مافی

در نمایشگاه «نقش خیال» که با حضور آثار برجستۀ خوش‌نویسی مواجه هستیم می‌توان از دو شیوۀ هم‌عرض برای تولید معنا نام برد: از سویی مادۀ بیانی دیداری و از سوی دیگر مادۀ بیانی محتوایی.مادۀ بیانی دیداری پیوست ادراکات حسی-حرکتی در هنگام نوشتن و تشکل اندیشه است،این اندیشه در پیچ و خم‌ها، نقطه گذاری‌ها و سایر فرم‌های بیانی خود را نشان می‌دهد و نمودی از برخورد جسم با اندیشه در نوشتار است. از سوی دیگر مادۀ بیانی محتوایی نیز در خوش‌نویسی معنایی چند لایه عرضه می‌کند که چند لایگی آن به علت عرضۀ یک باره به بیننده موجب می شود که متن هم خوانده شده و هم دیده شود. بدین ترتیب انتزاع اندیشه در خط و نشانه های خطی متولد شده و اندیشه در نوشتار تن می‌گیرد.

سهراب احمدی

 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • ژاله آموزگار در نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • عین الدین صادق زاده در نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نصرالله افجه ای و اسرافیل شیرچی در نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نصرالله افجه ای در نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition
 • نمایشگاه گروهی اساتید خوشنویسی با عنوان «نقش خیال» / Calligraphy Group Exhibition