145
A
کپی شد

رونمایی کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران

رونمایی کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران

در پی چاپ و انتشار کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی توسط انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران، گالری مژده رونمایی این کتاب را در 2 دی ماه 1402 در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به همراه نمایش گزیده‌ای از آثار این هنرمند برگزار کرد. سخنرانان این مراسم به ترتیب حضور عبارتند از: مژده طباطبائی، ایلمیرا دادور، بهمن نامور مطلق، مرضیه اطهاری نیک‌عزم و منوچهر نیازی. این افراد ضمن تجلیل بیش از شش دهه فعالیت حرفه‌ای و هنری رضائی در عرصۀ هنرهای تجسمی به بررسی و تحلیل آثار او پرداختند و همچنین فیلم مستندی کوتاه دربارۀ زندگی این هنرمند و مراحل چاپ و انتشار کتاب ساختۀ مهدی رضاخانی در این مراسم به نمایش درآمد.

 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery
 • رونمایی از کتاب مروری بر زندگی و آثار بهمن رضائی در موزه هنرهای معاصر تهران به کوشش گالری مژده / Launching of the “Bahman Rezaei A Retrospective” / Mojdeh Art Gallery