99
A
کپی شد

عظیم مرکباتچی

عظیم مرکباتچی

عظیم مرکباتچی نقاش و تصویرگر معاصر متولد 1356 در شهر اردبیل است. او 6 نمایشگاه انفرادی و بیش از 35 نمایشگاه گروهی را در کارنامۀ خود دارد. مرکباتچی نقاشی را به صورت آکادمیک در مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و فرهنگ خوانده و عضو پیوستۀ انجمن نقاشان ایران می‌باشد. به جز تحصیلات دانشگاهی، مطالعۀ مستمر و فعالیت در شناخت ویژگی‌های رسانۀ نقاشی، موجب ایجادِ بیان شخصی و نوینی در آثار مرکباتچی بوده است. بیان او در طول زمان نشان‌گر عبور وی، از بازنمایی واقعیت به سوی بُرداری ترسیم شده بین واقعیت و انتزاع است. به گونه‌ای که رنگ، ترکیب‌بندی و خطوط نقاشی در مرزی بین واقعیت و انتزاع، خواب و بیداری، جنون و عقلانیت در نوسان‌اند. مرکباتچی به جز فرمِ بیانی نقاشی، برای بیان این عناصرِ مرزی و گاه درهم شونده، از فرم‌های بیانی دیگر چون تصویرگری و ویدئو نیز بهره برده است که این دو نیز همچون نقاشی بیانگر دنیای پیچیده و بدون مرزبندی مرکباتچی است. او گاه مرز بین رسانه‌های مختلف را در می‌نوردد و گاه با شناخت محدودیت‌های رسانه‌ای و گاه با شناخت توانایی‌های هر رسانه به سوی کشف بیان تازه‌ای رفته و گاه رسانه‌ها را به یکدیگر پیوند می‌زند. مهم‌ترین نکته آنکه او در آرتیست‌بوک‌های خود پیوندی عمیق و مستمر بین رسانۀ کلامی یعنی زبان و رسانۀ غیر کلامی یعنی تصویرگری به وجود می‌آورد و این موضوع در بیانیه‌هایی که او در طول سال‌های مختلف برای برگزاری نمایشگاه‌هایش نوشته نیز مشهود و قابل پیگیری است. به گونه‌ای که بیانیۀ هنرمند نه به عنوان یک مفسر و محمل برای ادراک نقاشی بلکه به عنوان یک رسانۀ مستقل در جهت پیوند زبان کلامی و غیر کلامی است. عظیم مرکباتچی هنرمندی دو زبانه و لذا بهره‌ور از فرهنگ هر دو زبان فارسی و آذری است و این بهره‌وری از دو زبان در آثارش موجب غنا و برخورد دو فرهنگ نیز شده است. او با استفاده از داستان‌های عامیانۀ آذری وارد فرهنگ عامه شده و از این داستان‌ها و ادبیّت کلام مخیل، برای ایجاد بافت‌ها و نقش‌هایی بهره می‌برد که فقط عناصرِ بازنمایان‌گر جهت تصویرگری یا نقاشی نیستند، بلکه تصویر را به عرصه‌ای برای اندیشه و غور در فرهنگ و زبان تبدیل می‌نمایند.

سهراب احمدی

 


مجموعه آثار

مجموعه آثار عظیم مرکباتچی / Azim Morakabatchi      مجموعه آثار عظیم مرکباتچی / Azim Morakabatchi      مجموعه آثار عظیم مرکباتچی / Azim Morakabatchi